27-11-23

Zorgorganisaties Gelderse Vallei werken samen aan elektronische gegevensuitwisseling

Tekenen samenwerkingsoverenkomst gegevensuitwisseling

Zorgorganisaties in de Gelderse Vallei hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om met elkaar elektronisch gegevens uit te gaan wisselen. Dit geeft veel voordelen voor patiënten, cliënten en zorgverleners. Uiteraard worden de gegevens alleen uitgewisseld als hiervoor toestemming is van de betreffende patiënt/cliënt.

Zorginstellingen hebben ieder hun eigen ICT-systeem en zij slaan gegevens niet op dezelfde manier op. Hierdoor is het moeilijk om onderling gegevens te delen. Binnen het netwerk Vallei Vitaal zijn een jaar geleden de eerste stappen gezet om dit te verbeteren. Dit is nu uitgemond in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst om een regionale infrastructuur op te zetten en het met elkaar delen van (zorg)informatie en (zorg)gegevens mogelijk te maken.

Voordelen delen van gegevens

Het elektronisch delen van gegevens tussen bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis, of ziekenhuis en verpleeghuis, komt de zorg ten goede. De juiste informatie komt bij de juiste zorgverlener en de zorgverlener heeft een completer beeld van de patiënt. De administratieve lasten worden lager en ook het risico op fouten door verkeerd overnemen van informatie vermindert.

Wie tekenden de overeenkomst?

De samenwerkingsovereenkomst is getekend door 17 zorgorganisaties in de regio. Van huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg tot ziekenhuis en geestelijke gezondheidszorg.

‘Het is prachtig dat alle zorgbestuurders in de regio de overeenkomst tekenden. Dit is de eerste stap naar een gezamenlijke gegevensinfrastructuur die de zorg verbetert: de zorgverleners hebben dezelfde informatie over een patiënt, de patiënt hoeft niet elke keer hetzelfde verhaal te vertellen en de samenwerking tussen zorgverleners wordt hierdoor beter. Uiteraard is de bescherming van de privacy van de patiënt hierbij het uitgangspunt’ aldus Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei en één van de ondertekenaars van de overeenkomst.

Onderdeel van Vallei Vitaal

Het initiatief om te komen tot deze samenwerking is gestart vanuit Vallei Vitaal. In dit netwerk werken zorgorganisaties samen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Deelnemers zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare, RIBW, Iriszorg en Menzis.

Deel deze pagina