Bestuurders

De bestuurders uit de aangesloten organisaties komen vier keer per jaar bij elkaar voor een Bestuurlijk Overleg. Vervolgens is het programmateam verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten, onderzoeken en acties. Eenmaal per jaar komen alle deelnemers aan de Coalitie bij elkaar tijdens een jaarlijkse Visiebijeenkomst.

Tom van Loenhout

Voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg & Cardioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Leon Meijer

Wethouder gemeente Ede

Christiaan Rademaker

Regiomanager, Menzis

Jan Hol

Voorzitter van het College van Bestuur CHE

Maya Smits

Directeur coöperatieve Rabobank

Arjan van Andel

Medisch directeur a.i. Huisartsen Gelderse Vallei

Marjolein de Jong

Voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

Annemarie Wagemakers

Hoogleraar Participatory Community Health Promotion, Wageningen University & Research

Henk Bril

Directeur VGGM / Publieke Gezondheid

Koen Mühlradt

Directeur-Bestuurder Sportservice De Vallei