Lokale akkoorden

De acht gemeenten uit de regio Foodvalley hebben bijna allemaal lokale sport- en preventie akkoorden gesloten. Als regionale Coalitie ondersteunen we de lokale akkoorden waar mogelijk.

Betrokken gemeenten

Barneveld – sportakkoord (2020-2022)

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Sport en bewegen voor kwetsbare groepen ( kinderen met overgewicht)
 • Jeugd vaardig in bewegen
 • Sport en bewegen in de openbare ruimte

Ede – sportakkoord (2019)

 • Sport en bewegen voor iedereen
 • Kinderen vaardig in bewegen
 • Viatale sportaanbieders
 • Sport, zorg en gezondheid
 • Duurzame sport infrastuctuur
 • Sport en bewegen aantrekkelijk maken, voor iedereen, een leven lang.

NijkerkSport- en beweeg akkoord (2020)

 • Een sportieve start voor elk kind
 • Iedereen doet mee
 • Krachtige organisaties

RenswoudeSportakkoord (2020)

 • Iedereen doet mee
 • Versterken van de sport- en beweegaanbieders

Rhenen – preventieakkoord (2021)

 • Alcohol- en drugsgebruik
 • Roken
 • Overgewicht
 • Eenzaamheid en mentale gezondheid
  Met speciale aandacht voor kwetsbare groepen en andere factoren zoals sociale omgeving, leefomgeving, opvoeding, financiƫn, zorg en voorzieningen.

Scherpenzeel – Sport- en preventieakkoord (2020-2022)

 • Gezonde omgeving : rookvrije generatie gezonde school, gezonde sportomgeving, gezonde keuze in horeca
 • Ketenaanpak: roken, gezond gewicht eenzaamheid en valpreventie ouderen, alcohol en drugs jongeren
 • Specifieke doelgroepen: laag geletterden, eenzaamheid, waardig ouder worden, allochtone moeders, jonge meiden

Veenendaal – preventieakkoord (2021)

 • Lokaal preventie netwerk
 • Gezonde Leefstijl
 • Jongeren op Gezond gewicht
 • Middelengebruik jongeren
 • Veilig en gezond opgroei en opvoed-klimaat

Wageningen – preventieakkoord (2021)

 • Mentale gezondheid
 • Overgewicht/ obesitas
 • Verslavingsgedrag ( roken, alcohol, drugs, social media)
  Met speciale aandacht voor gelijke gezondeidskansen voor de Wageningse jeugd en hun verzorgers in kwetsbare situaties.