22-04-22

Voedingstool Eetscore helpt patiënten met IBD gezonder te eten

Patiënt in gesprek met arts in behandelkamer.

Patiënten met een chronische darmziekte (IBD), zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, hebben behoefte aan concreet voedingsadvies. Carlijn Lamers, arts-onderzoeker MDL in Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research (WUR) onderzocht in samenwerking met Liselot van Erp, arts-onderzoeker MDL in Rijnstate de inzet van de tool ‘Eetscore’ bij IBD-patiënten. De conclusie van het onderzoek: met behulp van de Eetscore verbetert het voedingspatroon van IBD-patiënten.

Inzicht en advies voedingspatroon

De Eetscore tool bevat een online vragenlijst waarmee iemands voedingspatroon wordt nagevraagd. Carlijn en Liselot bekeken aan de hand van deze vragenlijst in hoeverre mensen met IBD eten en drinken volgens de Richtlijnen Goede Voeding. Ook onderzochten zij of het persoonlijk voedingsadvies – dat via de tool wordt gegeven naar aanleiding van de vragenlijst – helpt bij het verbeteren van het voedingspatroon. Daarnaast keken ze of en hoe dit de kwaliteit van leven beïnvloedt.

Verbetering voedingspatroon

Uit het onderzoek bleek dat het voedingspatroon van IBD-patiënten al redelijk in overeenstemming is met de Richtlijnen Goede Voeding. Voor wat betreft de consumptie van rood vlees, volkoren producten en suikerhoudende dranken & vruchtensappen voldeden de meeste IBD-patiënten aan de Richtlijnen Goede Voeding. De inname van zuivel, peulvruchten, noten en bewerkt vlees voldeed het minst aan de richtlijn. Over de periode van 4 maanden bleek dat het voedingspatroon verbeterde. Carlijn: ‘We zijn blij met de resultaten, want ze laten zien dat je op een relatief eenvoudige manier het voedingspatroon kan verbeteren.’

Kwaliteit van leven en darmklachten

Verder bleek uit het onderzoek dat beter eten volgens de richtlijnen bijdroeg aan een kleine verbetering van de kwaliteit van leven.

Eetscore geëvalueerd

Na afloop evalueerden de deelnemers de Eetscore vragenlijst. Niet al het advies werd als passend ervaren. Veel IBD-patiënten associëren bepaalde voedingsmiddelen met een toename van klachten, zoals zuivelproducten. De Eetscore gaf dan wel advies om deze producten meer te gebruiken, terwijl er ook gezonde alternatieven zijn. Er wordt gekeken of deze verbeteringen verwerkt kunnen worden in een aangepaste Eetscore speciaal voor IBD-patiënten.

Eetscore in Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Ziekenhuis Gelderse Vallei, hét ziekenhuis voor voeding, bewegen en slaap, worden de resultaten van de Eetscore-studie en Carlijns eerdere onderzoek meegenomen in het zorgpad leefstijl voor IBD-patiënten. Naast voeding zijn daarin ook bewegen, slaap en stress meegenomen. Carlijn: ‘We bieden dit zorgpad nu aan elke IBD-patiënt op de polikliniek aan. Al 35 mensen maken er gebruik van. Per patiënt kijken we of ze voldoende hebben aan het advies van de Eetscore, of dat ze aanvullende ondersteuning door een diëtist nodig hebben.’

Alliantie Voeding in de Zorg

Alliantie Voeding in de Zorg faciliteerde de samenwerking en financierde een deel van het onderzoek vanuit een subsidie van het Nationaal Preventie Akkoord. Lees meer over de achtergrond van dit onderzoek op www.alliantievoedingindezorg.nl.

Deel deze pagina