19-09-22

Uitgelicht: programma XtraFit voor patiënten met darmkanker

Patiënt ligt op de behandelbank voor onderzoek in het ziekenhuis.

Ziekenhuis Gelderse Vallei zet in op het toepassen van kennis en hulpmiddelen rondom voeding-, beweeg- en slaap in de zorg. Vandaag – op de dag van de diëtist – lichten we één van de vele mooie projecten uit: het programma XtraFit.

XtraFit is een programma voor patiënten die geopereerd worden aan darmkanker. Dit programma richt zich op goede voeding en voldoende beweging na de diagnose darmkanker en de behandeling hiervan onder begeleiding van de fysiotherapeut en diëtist. Een goede voeding- en beweegstatus heeft namelijk een positief effect op de weerstand, het herstel en verkleint bovendien de kans op complicaties.

Wetenschappelijk onderzoek

Dat voeding en bewegen een positief effect hebben is veelal onderzocht en bekend, maar hoeveel effect dit heeft is nog niet voldoende wetenschappelijk bewezen. Om te bepalen hoeveel effect de preoperatieve behandeling van XtraFit heeft, is in juli wetenschappelijk onderzoek gestart binnen het DarmLeverCentrum van het ziekenhuis.

Zo ziet Xtrafit eruit

Patiënten met darmkanker zien op meerdere momenten tijdens de behandeling de fysiotherapeut en diëtist. Het eerste meetmoment is bij de diagnose. Voorafgaand aan het eerste meetmoment vult de patiënt enkele vragenlijsten in. Tijdens de eerste afspraak worden een aantal testen gedaan om de voeding- en beweegstatus te bepalen. Op basis van deze informatie wordt een persoonlijk advies gegeven voor thuis of in de 1e lijn. Daarmee krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek. In de week voor de operatie krijgt de patiënt nu een extra XtraFit-afspraak om het effect van het programma te evalueren.

Mede aan de hand van deze gegevens wordt met alle betrokken disciplines binnen het zorgpad darmkanker overlegd wat de optimale termijn voor een operatie is en krijgt de patiënt tijd om voor de operatie (onder begeleiding) te trainen en voedingsadviezen toe te passen.

Ook tijdens de ziekenhuisopname in Ziekenhuis Gelderse Vallei en na de operatie komt het XtraFit-programma terug voor patiënten met darmkanker, om zo gedurende het gehele behandeltraject aandacht te geven aan voeding en bewegen.

Continu verbeteren

De inzichten uit dit onderzoek worden ingezet om het (na)zorgplan voor patiënten met darmkanker verder te ontwikkelen en verbeteren.

Deel deze pagina