28-09-23

‘Spetteren en knetteren’ tijdens tweedaagse voor regioplan Gelderse Vallei

Tweedaagse Gelderse Vallei_samenwerken

Meer gezondheid en passende zorg voor inwoners van de Gelderse Vallei. Met dat doel voor ogen hebben bestuurders en ambtenaren van gemeenten, bestuurders en medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokkenen woensdag 20 en donderdag 21 september gezamenlijk gewerkt aan het regioplan Gelderse Vallei. In dat plan staat de gezamenlijke aanpak voor de belangrijkste zorg en welzijnsuitdagingen in de regio.

De zorg staat onder druk, ook in de Gelderse Vallei. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgprofessionals en mantelzorgers afneemt. Willen we in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg in de regio? Dan moet er echt iets veranderen. En niet alleen in de zorg, ook welzijnsorganisaties en gemeenten hebben een belangrijke rol.

Belangrijkste uitdagingen

Het regioplan Gelderse Vallei geeft prioriteit aan en antwoord op de belangrijkste uitdagingen in de regio op het gebied van zorg en welzijn. Uitdagingen zoals vitaal ouder worden, mentale gezondheid en het geluk en de gezondheid van de jeugd. De prioriteiten voor het regioplan zijn bepaald op basis van het regiobeeld Gelderse Vallei en opgaven vanuit de landelijke akkoorden IZA, GALA en WOZO. Aangevuld met bevindingen en ervaringen van de experts, deelnemers van de tweedaagse.

Bij alle doelgroepen: de (mentaal) kwetsbare inwoner, jeugd en jongeren, ouderen en inwoner met een acute zorgvraag, kwam naar voren dat het verstevigen van de sociale basis een uitgangspunt moet zijn. Het liefst dichtbij de bewoner, per wijk georganiseerd. En hierin hebben niet alleen professionals, maar alle inwoners een verantwoordelijkheid. Zodat er ruimte blijft om de zorg beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft. Deze kanteling vraagt om een investering in tijd, energie en financiën. De kosten gaan voor de baten uit en het is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.

Tweedaagse Gelderse Vallei_kennismaken

Tweedaagse

Tijdens de tweedaagse is er intensief met elkaar samengewerkt met een mooi eindresultaat. Karin Bijl, wethouder van de gemeente Ede opende met de woorden: “Vandaag leggen we de basis voor de samenwerking voor de komende jaren. Het werken aan het Regioplan geeft energie! Het mag gaan spetteren… en het zal soms knetteren.” Lennart Rog, manager regionale zorg Midden bij Menzis sloot de tweedaagse af met: “Na twee dagen intensief samenwerken staan de stippen duidelijk op de horizon. Het is goed om elkaar te blijven prikkelen om ook morgen met elkaar aan de slag te gaan.” 

Hoe verder?

De tweedaagse is georganiseerd door de samenwerkingsnetwerken Vallei Vitaal, Coalitie Preventie regio FoodValley en Vallei Vitaal & Gezond en de gemeenten in de regio Gelderse Vallei. Het vervolg is een toetsing bij inwoners via gemeenten en cliëntenraden van betrokken organisatie. Uiterlijk eind 2023 moet het regioplan zijn opgeleverd.

Tweedaagse Gelderse Vallei_brainstormen
Deel deze pagina