Voorlichtingsmateriaal door wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners

Gezond eten
Gezonde omgeving
Passende zorg
Sport & bewegen

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten
Gezonde omgeving
Passende zorg
Sport & bewegen

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

Wijkverpleegkundigen en poh’s hebben een belangrijke rol in zorg voor voeding, o.a. door het bevorderen van gezond voedingsgedrag door middel van het geven van voorlichting. Het doel van deze rapportage is het in kaart brengen van ervaringen met voorlichtingsmaterialen door wijkverpleegkundigen en poh’s. 

Over dit project

Wijkverpleegkundigen en poh’s hebben een belangrijke rol in zorg voor voeding. Eén van de taken daarin is het bevorderen van gezond voedingsgedrag door middel van het geven van voorlichting. Bij het geven van voorlichting kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Het doel van deze rapportage is het in kaart brengen van ervaringen met voorlichtingsmaterialen door wijkverpleegkundigen en poh’s. In deze rapportage is te lezen welke materialen gebruikt worden, hoe deze materialen ingezet worden en wat de ervaringen zijn met de verschillende materialen. Daarnaast zijn de behoeften naar tools bij de begeleiding van zorgvragers rondom het bevorderen van gezond eetgedrag in kaart gebracht. Deze punten worden apart weergegeven voor poh’s en vervolgens voor wijkverpleegkundigen. 

Partners

Deel deze pagina