Voeding-, beweeg- en slaapvriendelijke beweegafdelingen

Gezond eten
Gezonde omgeving
Passende zorg
Sport & bewegen

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten
Gezonde omgeving
Passende zorg
Sport & bewegen

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

In Ziekenhuis Gelderse Vallei maken ze van de verpleegafdelingen en de dagbehandeling een helpende omgeving die aansluit bij goed eten, voldoende bewegen en goed slapen, omdat dit helpt bij een goed en sneller herstel.

Medewerker ZGV helpt patiënt aan tafel

Over dit project

Bij alle verpleegafdelingen en de dagbehandeling wordt gekeken hoe deze voeding,- beweeg en slaapvriendelijk kunnen worden. Hierin denken zowel medewerkers en patiënten mee, zodat het optimaal aansluit bij de behoefte. Waar nodig worden bijvoorbeeld ruimtes gecreëerd om samen te eten of om meer te bewegen. Ook wordt er gekeken hoe de omgeving zo rustig mogelijk kan worden voor de nacht. De ideeën worden afdelingsoverstijgend en met andere zorginstellingen gedeeld, zodat er van elkaar wordt geleerd. 

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn:

  • Patiënten eten aan tafel en kunnen samen met andere patiënten en/of bezoek eten
  • Patiënten voelen zich uitgenodigd om te bewegen/ op de gang te lopen
  • Patiënten verblijven bij ons in een omgeving die gezond slapen stimuleert
  • Stimulerende uitstraling en beleving
Deel deze pagina