Voed je beter – voedingsadvies bij cardiometabole ziekten

Gezond eten

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

Heeft gezonde voeding ook een positief effect op mensen die al onder behandeling voor cardiometabole ziekten zijn? Daar moet het Voed Je Beter-project helderheid in brengen.

Over dit project

Op initiatief van Alliantie Voeding in de Zorg wordt binnen het Voed Je Beter-project het effect van gezond eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding (RGV) op mensen met cardiometabole ziekten onderzocht, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Mensen gaan onder begeleiding van een diëtist in kleine en zelf opgestelde stapjes aan de slag met gezonder eten volgens de RGV.

Het Voed Je Beter-project bestaat uit drie onderzoeken:

  • Voed Je Beter – hart en vaatziekten-studie: dit interventieonderzoek bestudeert de effecten van een gezonder eetpatroon op de brede gezondheid, zowel op ziekte en bijbehorende risicofactoren als hoge bloeddruk en cholesterolniveau’s, maar ook op bijvoorbeeld slaap en kwaliteit van leven.
  • Voed Je Beter – diabetes type 2: dit is een interventieonderzoek naar het effect van gepersonaliseerd voedingsadvies. Dat advies is gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad bij patiënten met diabetes type 2. Het verhogen van vezelinname staat in deze studie centraal. Naast de invloed op het risico op hart- en vaatziekten wordt ook het effect bestudeerd vanuit de positieve gezondheid (zoals ervaren kwaliteit van leven), zorggebruik en voedselvaardigheden. 
  • Voed Je Beter – voedingsadvies op de polikliniek cardiologie: in dit praktijkonderzoek wordt de zelfmanagementtool Eetscore ingezet met de bedoeling patiënten te helpen gezonder te eten. Er wordt onderzocht of het ook daadwerkelijk dit effect heeft, waarom en hoe dit effect aansluit op de voedingszorgbehoefte.
Deel deze pagina