Archieven: Projecten

Project Description

Voorlichtingsmateriaal door wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners

19 januari 2023

Wijkverpleegkundigen en poh’s hebben een belangrijke rol in zorg voor voeding, o.a. door het bevorderen van gezond voedingsgedrag door middel…

Bronnengebruik wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners 

19 januari 2023

Wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners (poh’s) hebben een belangrijke rol in zorg voor voeding bij hun patiënten en cliënten. Deze rapportage wil…

Leefstijl in de zorg

19 januari 2023

Leefstijl bespreekbaar maken en interprofessionele en transmurale samenwerking  Over dit project In het project ‘Leefstijl in de zorg’ van de…

Gezonde voeding voor moeder en kind

18 januari 2023

Het project ‘Prille start’ van Regiodeal Foodvalley is gericht op de voedingsinname van (aanstaande) moeders en jonge kinderen Over dit…

Gezonde voeding voor kwetsbare ouderen

18 januari 2023

De doelstelling van dit project binnen Regiodeal Foodvalley is het behoud van fitheid en functionaliteit van kwetsbare ouderen door het…

Gezonde voeding in onderwijs

18 januari 2023

Om gezonde en duurzame voeding in de zorg te stimuleren is ook goed onderwijs over voeding en gezondheid van belang….

Meer leefkracht door SamenGezond

18 januari 2023

Met onze app helpen we iedereen om op een leuke manier meer te bewegen. Benieuwd wat SamenGezond voor jou kan…

Gecombineerde leefstijlinterventie in de Gelderse Vallei

18 januari 2023

Sinds 2019 bieden wij in de Gelderse Vallei de gecombineerde leefstijlinterventie CooL. De GLI is een combinatie van behandelingen gericht…

Versterken ketenaanpak overgewicht bij kinderen in de regio Gelderland-Midden

18 januari 2023

Op landelijk niveau staat een stevig bouwwerk aan kennisinstellingen rondom preventie en er is veel kennis beschikbaar. Helaas wordt deze…

Gezonde school

18 januari 2023

Gezondheid in het DNA van elke school: wat betekent dat? Gezonde School helpt om planmatig en integraal aan de slag…