Overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen

Gezond eten

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

Zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen bij de preventie van overgewicht en de verbetering van leefstijl. Toch is daar maar weinig aandacht voor in hun opleiding. Alliantie Voeding in de Zorg werkt hieraan in opdracht van het Ministerie van VWS .

Over dit project

Het voorkomen en het aanpakken van overgewicht en obesitas levert veel gezondheidswinst op, maar is ook complex. Artsen en verpleegkundigen blijken vaardigheden en kennis te missen om overgewicht en leefstijl te bespreken en te behandelen. Het is belangrijk dat de zorgprofessionals dit al tijdens hun opleiding leren.

Alliantie Voeding in de Zorg, Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Hogeschool Utrecht (HU) werken samen binnen het project Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen om het thema structureel in te bedden in het zorgonderwijs. Dat doen we binnen het Nationaal Preventieakkoord (NPA, 2018) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). en binnen Regiodeal Foodvalley werken we met Wageningen University & Research, Christelijke Hogeschool Ede en UMC Utrecht aan het toepassen van voedingskennis in het (zorg)onderwijs.

We ondersteunen opleiders die overgewicht en leefstijl nadrukkelijk willen integreren in hun onderwijs. Hierbij profiteren ze van ons brede netwerk, leren ze van andere zorgopleidingen, krijgen ze inzichten in wensen en behoeften uit het veld via diverse achtergrondonderzoeken en ontvangen ze geschikt lesmateriaal, zoals een escaperoom en kennisclips. We hanteren daarbij een brede blik, waarbij we factoren als omgeving, stress, slaap en gezondheidsvaardigheden meenemen.

Deel deze pagina