NutriProfiel

Gezond eten
Passende zorg

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten
Passende zorg

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

NutriProfiel richt zich op persoonlijke voedingsadviezen om de micronutriëntstatus te verbeteren. Deze adviezen worden geïmplementeerd in de zorg, maar dit advies kan ook door consumenten aangevraagd worden.

Over dit project

Goede voeding is belangrijk voor een goede gezondheid. Vitamines zijn een belangrijk onderdeel van goede voeding. Toch is de voeding van veel mensen niet optimaal. Daardoor hebben sommige mensen te weinig vitamines in het bloed, ook wel een vitaminetekort genoemd. Hiervoor is NutriProfiel ontwikkeld

Met de vragenlijst wordt het voedingspatroon van de patiënt of consument in kaart gebracht. Hiermee kan de arts helpen om een persoonlijk voedingsadvies te geven. Dit advies heet het NutriProfiel persoonlijk voedingsadvies. Met dit advies krijgt de patiënt/consument praktische tips over gezonde voeding en vitamines. Het advies is gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

NutriProfiel is een product dat is ontstaan uit de samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research (WUR).

    Meer informatie

    Deel deze pagina