Lerend Netwerk

Gezond eten
Gezonde omgeving
Passende zorg
Sport & bewegen

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten
Gezonde omgeving
Passende zorg
Sport & bewegen

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

Kennis en ervaring uitwisselen rond de thema’s van de Lokale Preventie Akkoorden en de Coalitie Preventie Regio Foodvalley.

Over dit project

Het ‘Lerend Netwerk’ zijn netwerkbijeenkomsten voor ambtenaren van de regiogemeenten in Regio Foodvalley. Kennis en ervaring worden uitgewisseld en best practices rond de thema’s van de Lokale Preventie Akkoorden en de Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley gedeeld. Daarnaast brengen we onderwerpen in die zowel lokaal als regionaal worden opgepakt en onderzoeken we waar we deze kunnen verbinden. Het netwerk komt 3 tot 4x per jaar samen (fysiek). Het initiatief is genomen door de Coalitie Preventie.

De thema’s worden per keer bepaald aan de hand van behoeften vanuit de regiogemeenten. Onderwerpen die aan bod zijn geweest:

  • Evaluatie van het lokaal preventie akkoord (RIVM)
  • Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Dit is de Nederlandse versie van het IJslands Preventie Model en is toegelicht door Trimbos.
  • Wijkgericht werken in Veenendaal (onderzoek Regiodeal en Jong Leren Eten).

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met de programmamanager van de Coalitie Preventie, Floortje Sijpestein.

Deel deze pagina