Bronnengebruik wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners 

Gezond eten
Passende zorg

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten
Passende zorg

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

Wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners (poh’s) hebben een belangrijke rol in zorg voor voeding bij hun patiënten en cliënten. Deze rapportage wil de ervaringen in kaart brengen met het zoeken en beoordelen van bronnengebruik/informatie over voeding.   

Over dit project

Wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners (poh’s) hebben een belangrijke rol in zorg voor voeding. Eén van de taken daarin is het bevorderen van gezond voedingsgedrag. Daarvoor is het belangrijk dat verpleegkundigen zelf over de juiste informatie beschikken. Het doel van deze rapportage is het in kaart brengen van ervaringen met het zoeken en beoordelen van informatie over voeding. Vervolgens worden behoeften aan kennis en vaardigheden in kaart gebracht. In deze rapportage is te lezen welke informatie verpleegkundigen zoeken, waar verpleegkundigen informatie over voeding vandaan halen, welke ervaringen verpleegkundigen hebben met het zoeken en beoordelen van informatie en welke behoeften verpleegkundigen hebben met betrekking tot kennis en vaardigheden. Deze punten worden apart weergegeven voor poh’s en wijkverpleegkundigen. 

Partners

Deel deze pagina