Leefstijl in de zorg

Gezond eten
Passende zorg

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten
Passende zorg

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

Leefstijl bespreekbaar maken en interprofessionele en transmurale samenwerking 

Over dit project

In het project ‘Leefstijl in de zorg’ van de Preventiecoalitie Foodvalley brengen we ervaringen in kaart van zorgprofessionals uit de eerste en de tweede lijn met het bevorderen van gezonde leefstijl binnen het cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Ook beschrijven we de factoren die dit beïnvloeden vanuit het perspectief van zorgprofessionals uit eerste en tweede lijn.  

Daarnaast inventariseren we mogelijke oplossingen voor de knelpunten met de praktijkprofessionals. De resultaten van dit project resulteren in een advies met concrete verbeterpunten voor het voeren van het leefstijlgesprek en voor de samenwerking tussen professionals. 

Deel deze pagina