10-10-22

Kan gezonde voeding de bloedsuikerspiegel en kwaliteit van leven verbeteren bij diabetes type 2?

Voeding en leefstijl hebben grote invloed op diabetes type 2. Maar het is onduidelijk welk voedingspatroon op lange termijn de meeste gezondheidswinst oplevert. Daarom start Iris van Damme, promovendus aan Wageningen University & Research, een persoonsgericht onderzoek als onderdeel van de Regiodeal Foodvalley. Ze kijkt hierbij verder dan de fysieke effecten van de interventie voor mensen met diabetes type 2. Hoe kan gezonde voeding de bloedsuikerspiegel én kwaliteit van leven verbeteren?

Effect van gezond eetpatroon 

Een gezond eetpatroon heeft een bewezen gunstig effect op ziekteverloop van diabetes type 2. Over het algemeen betekent dit een eetpatroon met minder verzadigd vet, minder zout, zo weinig mogelijk alcohol en meer onverzadigd vet en vezelrijke koolhydraten. Deze adviezen zijn in lijn met de Richtlijnen Goede Voeding (RGV) zoals die ook voor mensen zonder diabetes gelden. Er is echter nooit onderzocht wat de gezondheidseffecten van die richtlijn zijn voor mensen mét diabetes type 2. Voor haar onderzoek maakt van Damme gebruik van bestaande kennis over gezonde voeding en koppelt deze aan lopend onderzoek voor voeding bij diabetespatiënten.

Persoonsgerichte aanpak 

Van Damme zoekt hiervoor in totaal 156 deelnemers met diabetes type 2, waarvan de helft zes maanden lang persoonsgericht voedingsadvies van een diëtist krijgt naast reguliere zorg. De andere helft blijft de standaard zorg volgen. Hoeveel gesprekken er plaatsvinden en wat deelnemers precies voor adviezen krijgen, hangt af van de persoonlijke behoefte. Die persoonsgerichte aanpak is meteen een belangrijk onderdeel van de studie. Van Damme zegt daarover: “Uit eerder onderzoek blijkt dat persoonsgerichte benadering waarbij je goed luistert naar iemands motivatie en behoefte, kleine stappen zet en persoonlijk doelen opstelt, op lange termijn effectiever is.”

Meer vezels 

Tijdens het onderzoek proberen diëtisten vooral de vezelinname van deelnemers te verhogen. “Als mensen meer vezels eten, houden ze zich meer aan de RGV, want vezels zitten in veel gezonde producten. Denk aan fruit, groente, noten en volkeren producten. Daarnaast hebben vezels een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel; meer vezels leiden tot een minder hoge glucosepiek na de maaltijd. Dat is gunstig bij diabetes: de bloedsuikerspiegel moet minder fluctueren.” 
Hoewel het nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is, lijkt het erop dat mensen zich voller voelen door voeding met meer vezels. Dit heeft ook een gunstig effect op snackgedrag en energie-inname,’ vertelt van Damme. “Daarnaast maakt de focus op voedingsvezels de term gezonde voeding heel concreet.”

Effectonderzoek in drie stappen

Het onderzoek kent drie meetmomenten: vóór de interventie, na zes maanden wanneer de interventie is gestopt en een jaar na de start van het onderzoek. De verandering in het voedingspatroon worden gemeten met digitale tools om de voedingsinname te monitoren. De lichamelijke effecten worden onderzocht met bloed- en urineonderzoek. Ook gewicht, fysieke fitheid, veranderingen in slaap en de hoeveelheid vet in de spieren worden bekeken. “We verwachten dat het risico op hart- en vaatziekten lager is als mensen gezonder eten,’ legt van Damme uit. 

Voed je beter studies

Het onderzoek maakt deel uit van de Voed Je Beter-studies waarbij de brede gezondheid centraal staat. Naast klinische onderzoek worden ook zaken als positieve gezondheid (o.a. kwaliteit van leven, lichaamsfuncties), zorggebruik en welke vaardigheden op het gebied van goede voeding gemeten. Van Damme: “De hamvraag: als we voor veranderingen in het voedingspatroon kunnen zorgen, verbeteren dan ook andere leefstijlfactoren, zoals slaap en beweging? En komt de gezondheid die we meten met bloedwaarden ook overeen met hoe gezond mensen zich voelen?”

Deelnemers met diabetes type 2 gezocht 

Voor het onderzoek zijn we nog op zoek naar deelnemers. Ook zorgprofessionals die meehelpen aan het Voed Je Beter – diabetes onderzoek kunnen contact opnemen met diabetesonderzoek@wur.nl. Wil je helpen werven? Gebruik dan deze flyer. Zo werken we samen aan het ontwikkelen van betere voedingsadviezen voor mensen met diabetes type 2 met als ultiem doel: gezondheidswinst!

bron: www.alliantievoeding.nl

Deel deze pagina